stichting

De Stichting

De ‘Stichting Steunfonds Jeugd’ werd opgericht in 1988 – als voortzetting van de Stichting Steunfonds Kinderverzorging (1953) – met als doel het ondersteunen van activiteiten en/of projecten voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren, in de regio rotterdam.  de ondersteuning bestaat uit een eenmalige financieële bijdrage.

 

Voormalige ondersteuning bestond oa uit:
– realisering van logeerhuizen voor verstandelijk gehandicapte kinderen
– groepsactiviteiten voor (kwetsbare) kinderen
– lunchpakketten voor daguitje

In alle gevallen heeft het bestuur van het Steunfonds erop toegezien dat de toegezegde hulp direct zichtbaar zou zijn. Ook verifieerde het bestuur in alle gevallen of een project niet op enigerlei wijze door de instelling zelf gefinancieerd kon worden; vervolgens werd nagegaan of niet reeds een overheidsinstelling steun had toegezegd, of een van de andere bijzondere fondsen.

KINDERBOERDERIJ/WERKWEEK/MUSEUM

Onze doelstelling

De stichting voorziet graag in financiële ondersteuning van projecten voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren in  Rotterdam en omstreken. Wij richten ons bij toekenning van de aanvraag vooral op projecten waarbij deelname van kansarme jongeren bevordert wordt.

Wie zijn jongeren?
Als jongeren worden in beginsel beschouwd personen in de leeftijd tot achttien jaar.

Wat voor projecten?
Een te ondersteunen project dient aan de doelstelling van de stichting te voldoen, met andere woorden

– duidelijk de zorg voor jongeren en hun leefomgeving te betreffen
– overzichtelijk te zijn qua omvang en duur
– in de regio Rotterdam te worden uitgevoerd
– doorgaans een bedrag van € 1.000,- per aanvraag niet te boven te gaan.
– projecten waarbij andere financieële bijdragen beperkt zijn

LUNCHPAKKETTEN / VERVOER / MIDDELEN

Voorgaande projecten

AURIS COLLEGE

Bijdrage schoolwerkweek

IKVW

Bijdrage kampeerspullen

'N BRIES

Project natuur als podium

Wildlife Film Festival

Educatie programma basisscholen

DONEREN

Alleen met uw donatie kunnen wij jongeren helpen zich te ontwikkelen.
Uw donatie zal voor de volle 100% worden ingezet voor ondersteuning van projecten.
Doneren kan via de ABN AMRO bank op nummer
NL45 ABNA 0504 4481 53 t.n.v Stichting Steunfonds Jeugd

KINDERBOERDERIJ/WERKWEEK/MUSEUM

Aanvraag

U kunt een aanvraag voor ondersteuning indienen door onderstaand formulier te versturen.
De velden die met een * zijn gemerkt, zijn verplicht om in te vullen.

Verwerking aanvraag

Het bestuur bekijkt de aanvragen elke tweede maandag van een kwartaal.
houdt hier rekening mee met uw aanvraag!
Uitsluitsel van de aanvraag is binnen 14 dagen na vergadering.

Gegevens aanvrager

Gegevens begunstigde